Về mặt phía dưới của dock sạc, có các khe thoát hơi giúp tản nhiệt, đi kèm 4 feet cố định

Về mặt phía dưới của dock sạc, có các khe thoát hơi giúp tản nhiệt, đi kèm 4 feet cố định

Về mặt phía dưới của dock sạc, có các khe thoát hơi giúp tản nhiệt, đi kèm 4 feet cố định

Về mặt phía dưới của dock sạc, có các khe thoát hơi giúp tản nhiệt, đi kèm 4 feet cố định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *