Như trong hình, chúng tôi thử nghiệm sạc cùng lúc 5 thiết bị: AirPods Pro, 3 chiếc điện thoại và một chiếc iPad Pro 12.9 inch. Dock sạc này hoạt động với công dụng của một chiếc giá đỡ, cố định cực kỳ chắc chắn cả 5 thiết bị mà không bị lỏng lẻo

Như trong hình, chúng tôi thử nghiệm sạc cùng lúc 5 thiết bị: AirPods Pro, 3 chiếc điện thoại và một chiếc iPad Pro 12.9 inch. Dock sạc này hoạt động với công dụng của một chiếc giá đỡ, cố định cực kỳ chắc chắn cả 5 thiết bị mà không bị lỏng lẻo

Như trong hình, chúng tôi thử nghiệm sạc cùng lúc 5 thiết bị: AirPods Pro, 3 chiếc điện thoại và một chiếc iPad Pro 12.9 inch. Dock sạc này hoạt động với công dụng của một chiếc giá đỡ, cố định cực kỳ chắc chắn cả 5 thiết bị mà không bị lỏng lẻo

Như trong hình, chúng tôi thử nghiệm sạc cùng lúc 5 thiết bị: AirPods Pro, 3 chiếc điện thoại và một chiếc iPad Pro 12.9 inch. Dock sạc này hoạt động với công dụng của một chiếc giá đỡ, cố định cực kỳ chắc chắn cả 5 thiết bị mà không bị lỏng lẻo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *